Jak vybrat substrát do akvária?

Současný trh skýtá široký výběr různých druhů substrátů a pro mnoho začínajících akvaristů není snadné se v této široké nabídce zorientovat. Nabízíme vám přehled a popis základních vlastností tří druhů substrátů, na které můžete ve specializovaných prodejnách narazit.

Obyčejný křemičitý štěrk, písek

Tento podklad je inertní, neobsahuje v sobě žádné živiny a nijak tak tedy nepřispívá k rovnováze v akváriu. Slouží jako opora a kotviště pro kořeny rostlin. Křemičitý štěrk a písek je vhodný do akvárií, která jsou zaměřena především na chov ryb a rostlinami jsou osazena pouze minimálně. Písek však v akváriu s rostlinami můžete také použít, ale je potřeba hnojit ho denně kapalnými hnojivy nebo na dno pod písek položit zásobní substrát. Pro běžná akvária je vhodná zrnitost 1 až 4 milimetry. U jemnějšího písku by mohlo ve spodních částech docházet k hnití. Pokud je štěrk větší, zapadává mezi něj odpad z ryb a krmivo a také může zahnívat.

Jílové pálené substráty bez obsahu živin

Jsou to substráty z vypáleného jílu, čímž jíl získá tvrdou konzistenci a nedrolí se a nešpiní vodu. Díky tomu, že jsou jílové granule velmi pórovité, může se v nich usadit vyšší počet užitečných bakterií, čím se výrazně zvýší schopnost biofiltrace akvária, což v praxi znamená, že akvárium bude fungovat tak, jako by byl v provozu další filtr. Jílové pálené substráty jsou lehčí než štěrk a dno nesléhá, což je dobré pro kořeny rostlin. Tyto substráty do sebe absorbují živiny z vody v akváriu, kde jsou následně k dispozici kořenům rostlin a neplavou ve vodě, kde by mohly podporovat růst řas. Jílové substráty mají přírodní vzhled, většinou jsou hnědé nebo černé.

Jejich nevýhodou je, že jsou lehčí a je tedy obtížné vytvářet z nich členitý terén v akváriu, dochází totiž k jejich sesypávání do vodorovného dna. Protože neobsahují žádné živiny, je nezbytné pod jílové substráty umístit zásobní substrát nebo pravidelně do vodního sloupce hnojit.

Sušené jílové substráty s obsahem živin

Jedná se o sušené (nikoliv pálené) substráty. Substrát vzniká tak, že se úrodná hlína vytlačí do formy kuliček o průměru kolem 2 milimetrů, které se poté suší. Po nasypání těchto sušených kuliček do akvária je to stejné, jako kdybyste do vody nasypali kompost. Avšak oproti kompostu substrát nešpiní vodu, nedrolí se a je kompaktní.

Substráty z pálené hlíny snižují tvrdost vody, její pH a obsahují veškeré živiny, takže není potřeba používat zásobní substráty nebo hnojit. Nejsou tak lehké, jako substráty z páleného jílu, je tedy možné vytvářet z nich v akváriu svahy, kopce a různě členitý terén. Nasávají do sebe oproti jílovým substrátům ještě výrazněji živiny z vody.

Nevýhodou těchto substrátů je, že první 3 týdny po založení akvária se z nich uvolňují neviditelné dusíkaté látky. Během této doby by do akvária neměly být ryby vpuštěny a je nutné denně nebo obden měnit velké množství vody. Rostliny se mohou sázet hned první den.

Zásobní substráty pod písky a pálené jíly

Pokud jste na dno akvária použili písek nebo pálený jíl, aby rostliny v akváriu prosperovaly, musíte pod tyto substráty umístit zásobní substrát pro kořeny rostlin.

Hnojiva do substrátu

Plánujete-li mít v akváriu pouze několik rostlin, budou vám jako hnojivo pro ně stačit hnojící tyčinky, tabletky nebo kuličky.